Aktuality

Podzimní akce v zahradě MŠ

Podzimní hrátky ze zahrádky

Vážení rodiče, milé děti,

zveme Vás na zábavné odpoledne s úkoly a sladkou odměnou do zahrady Mateřské školy Pohádka. Akce proběhne ve dvou termínech.

Třídy: Víla Amálka, Krtek, Ferda mravenec a Rákosníček

Kdy: středa 29.9.2021 od 16.30 hodin.

Třídy: Pařezová chaloupka, Maková panenka a motýl Emanuel, Rumcajs a Manka, Včelí medvídci, Bob a Bobek

Kdy: čtvrtek 30.9.2021 od 16.30 hodin.

Těšíme se na Vás

zaměstnanci MŠ Pohádka

 

 

 

Školní pokladna - registrace

Vážení rodiče,

pro správu předplatného školních akcí používá naše škola program Školní program - pokladna ( skolniprogram.cz/login). Návod na registraci do tohoto programu najdete pod odkazem "registrace". Pro letošní rok je vybírána záloha ve výši 500,- Kč.  Pohyb peněž a jejich využití můžete kontrolovat ve výše zmíněném programu. 

V případě dotazů můžete kontaktovat paní Jitku Mackovou v době od 11,00 do 12,00 hodin na tel. čísle 723 072 073.

Děkujeme - Mateřská škola Pohádka

návod na registraci - registrace

 

Třídní schůzky pro rok 2021/2022

Vážení rodiče, zveme Vás na 

jednotlivých tříd. Bližší informace dostanete na svých třídách.

tř. Pařezová chaloupka - 8.9.2021 v 16.15 hodin

tř. Maková panenka a Motýl Emanuel - 9.9.2021 v 16.00 hodin

tř. Rumcajs a Manka -  13.9.2021 v 16.00 hodin

tř. Včelí medvídci  - 23.9.2021 v 16.30 hodin

tř. Víla Amálka -  7.9. v 16.00 hodin

tř. Krtek -  20.9. v 16.00 hodin

tř. Ferda mravenec - 14.9. v 16.00 hodin 

tř. Rákosníček - 16.9. v 16.00 hodin

tř. Bob a Bobek - 15.9. v 16.00 hodin.

 

 

Seznamy dětí na školní rok 2021/2022

Pařezová chaloupka

Maková panenka 

Motýl Emanuel

Rumcajs

Manka

Včelí medvídci 

Víla Amálka

Krtek

Ferda Mravenec

Rákosníček

Bob a Bobek

 

 

Informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče!

Zveme vás na první zahajovací schůzku pro rodiče nově zapsaných dětí na školní rok 2021/2022.

Proběhne ve středu 25. srpna 2021 od 16:00 hod. ve třídě Krtek (1. patro MŠ).

Tato první zahajovací schůzka vyžaduje účast zákonného zástupce dítěte. Dojde zde k předání potřebné dokumentace, která zakládá školní matriku, bez níž není možné zahájit docházku dětí do mateřské školy.

Vzhledem k současné situaci a hygienickým opatřením není nutná účast pro zákonné zástupce, kteří již v MŠ mají zapsaného sourozence a naši MŠ  navštěvují. Těmto rodičům budou potřebné dokumenty předány v prvním zářijovém týdnu třídní učitelkou. Seznamy dětí pro školní rok 2021/2022 budou zveřejněny ve čtvrtek 26. 8. 2021 na webových stránkách MŠ a informační nástěnce v mezipatře budovy MŠ. 

Schůzka je určena rodičům, proto vás prosíme na tuto dobu o zajištění péče o vaše děti. Budeme mít tak dostatek času na společnou otevřenou komunikaci i vaše otázky.

 

                           Děkujeme - budeme se na vás těšit - Mateřská škola Pohádka

 

Informace k návratu ze zahraničí

informace k návratu ze zahraničí

Otevření třídy pro děti předškolního věku v prostorách ZŠ

Vážení rodiče!

Rada města Planá nad Lužnicí rozhodla o zřízení provizorní třídy MŠ v ZŠ na školní rok 2021/2022.

V období letních prázdnin Vás budeme kontaktovat ohledně nového Zápisu do MŠ. Sledujte prosím webové stránky MŠ.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na adrese msplananluz@seznam.cz, tel. 731 677 214.

 

                                                                                                                                                                                                                             

ředitelka MŠ, Mgr. Kateřina Burgstallerová

 

 

Výsledky přijímacího řízení 2021/2022

Výsledky přijímacího řízení 2021/2022

Organizace provozu MŠ od 31. 5. 2021

Vážení rodiče!

Na základě jednání Vlády ČR dne 10. 5. 2021 bylo vydáno nové prohlášení o omezení provozu MŠ. Tímto mimořádným opatřením se ruší povinnost homogenních tříd a skupin. Od 31. 5. 2021 dochází v MŠ k následujícím změnám v organizaci provozu tříd. Třídy budou spojovány dle nutných potřeb provozu, přičemž budou respektovány a dodržovány hygienické a bezpečností požadavky a potřeby dětí.

PROVOZ TŘÍD V PŘÍZEMÍ BUDOVY MŠ

OD PONDĚLÍ 31. 5. 2021

Vážení rodiče!

Od pondělí předávejte prosím děti ze tříd v přízemí budovy od 6:00 hod. pouze do třídy Maková panenka a Motýl Emanuel. Provoz na ostatních třídách bude od 6:45 (Rumcajs a Manka) a od 7:30 hod. (Pařezová chaloupka a Včelí medvídci)

Od 6:00 hod. (třída Maková panenka a Motýl Emanuel)

Uzavření MŠ v 16:30 hod. třída (Maková panenka a Motýl Emanuel)

Pařezová chaloupka

7:30 – 15:00 hod.

Maková panenka a Motýl Emanuel

6:00 – 16:30 hod.

Rumcajs a Manka

6:45 – 16:00 hod.

Včelí medvídci

6:45 – 15:30 hod.

PROVOZ TŘÍD V 1. PATŘE BUDOVY MŠ

Vážení rodiče!

Od pondělí předávejte prosím děti ze tříd v 1. patře od 6:00 hod. pouze do třídy Krtek.

Provoz na ostatních třídách bude od 6:45 hod.

Provoz MŠ od 6:00 (třída Krtek)  

Uzavření MŠ v 16:30 hod. (třída Krtek)

Víla Amálka

6:45 – 15:00 hod.

Krtek

6:00 – 16:30 hod.

Ferda Mravenec

6:45 – 16:00 hod.

Rákosníček

6:45 – 15:00 hod.

Děkujeme za pochopení

Fotografování dětí v MŠ

Vážení rodiče, 

ve čtvrtek 3.6. bude v dopoledních hodinách probíhat fotografování jednotlivých tříd (v zahradě mateřské školy). Více informací Vám sdělí p.učitelky na třídách.

Provoz MŠ

Vážení rodiče,

v návaznosti na jednání vlády ČR dne 17. 5. 2021 bylo vydáno rozhodnutí o uvolnění organizace vzdělávání a povinnosti homogenních tříd a skupin.

Tam, kde to bude organizačně možné se budeme nadála snažit omezovat kontakty mezi dětmi z různých tříd.

V současné době dojde k několika drobným organizačním změnám a to provoz třídy Pařezová chaloupka a Včelí medvídci.

od 6:00 do 7:30 budou děti ze třídy Pařezová chaloupka spojeny ve třídě Maková panenka a Motýl Emanuel

od 7:30 do 14:45 provoz ve třídě Pařezová chaloupka 

od 14:45 do 16:00 budou děti spojeny ve třídě Maková panenka a Motýl Emanuel.

od 15:30 budou děti ze třídy Včelí medvídci spojeny ve třídě Rumcajs a Manka.

Děkujeme za pochopení

Otevření MŠ

Vážení rodiče,

MŠ Planá nad Lužnicí bude dle jednání vlády ČR otevřena v běžném režimu bez povinnosti testování dětí od 10. 5. 2021.

Nošení ochranných prostředků k zakrytí úst a nosu v prostorách MŠ s účinností od 10. 5. 2021 se  nemění. Dodržujte prosím toto opatření -  nošení ochranných prostředků ve vnitřních prostorách MŠ.  Děti nemusí nosit ochranný prostředek po celou dobu v mateřské škole.

Organizace třid bude dle seznamů z měsíce září 2020. Provoz tříd bude stanoven dle získaných informací a potřeb zákonných zástupců v době od 6:00 do 16:15 hod. Děti budou na svých třídách v neměnných skupinách. 

Dále platí, pokud vaše dítě bude doma vykazovat příznaky onemocnění, nemůže být do MŠ přijato.

Dle metodiky MZČR k příznakům patří:

 • Zvýšená tělesná teplota

 • Suchý kašel

 • Dušnost

 • Zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem)

 • Ztráta chuti a čichu

 • Bolest v krku

 • Bolest svalů a kloubů

 • Rýma / ucpaný nos

 • Bolest hlavy

   V případě nejasností nás neváhejte kontaktovat. 

Testování v MŠ "Jak na to"

video k novým testům zde:

https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole#manual

Elektronický předzápis do MŠ je zahájen

Vážení rodiče,

elektronický předzápis je zahájen.

Na webu:

http://www.elektronickypredzapis.cz/

stačí vyhledat naši mateřskou školu a zapsat se do ní, nebo kliknutím na tento odkaz přejít přímo na informační stránku naší MŠ:

https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/plana-nad-luznici 

Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout (tisk vyplněné žádosti, návštěva lékaře) a vše potřebné doručit do MŠ stanoveným způsobem.

 

Elektronický zápis do MŠ

Vážení rodiče,

zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne i v letošním školním roce v souladu s platnými právními předpisy.  V souvislosti s protiepidemickými opatřeními, která tento školní rok v mateřských školách provázejí je potřebné organizaci přizpůsobit tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých, respektovány individuální možnosti a omezení jednotlivých účastníků a zároveň splněny všechny zákonné povinnosti.

Vzhledem k mimořádnému vládnímu opatření kvůli koronaviru a doporučení MŠMT situace vyžaduje zápis organizovat bez přítomnosti dětí a jejich rodičů.

Komunikace s rodiči je pro nás však velmi důležitá! 

V případě nejasností nás neváhejte kontaktovat! 

Využijte k tomu následující možnosti:

email: msplananluz@seznam.cz

telefon:

Ředitelka MŠ: Mgr. Kateřina Burgstallerová tel. 731 677 214

Zástupkyně ředitelky: Bc. Jitka Čápová tel. 724 168 886

Elektronický zápis bude v MŠ Planá nad Lužnicí probíhat od 2. 5. do 16. 5. 2021.

Pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy můžete využít Elektronického zápisu.

Na webu:

http://www.elektronickypredzapis.cz/ 

stačí vyhledat naši mateřskou školu a zapsat se do ní, nebo kliknutím na tento odkaz přejít přímo na informační stránku naší MŠ:

https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/plana-nad-luznici

Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout (tisk vyplněné žádosti, návštěva lékaře) a vše potřebné doručit do MŠ stanoveným způsobem.

Další dokumenty, které budete potřebovat:

 • Prostá kopie rodného listu dítěte

 • Oprávnění dítě zastupovat (doloží pouze ten, kdo má dítě právo zastupovat a není jeho zákonným zástupcem, např. opatrovník)

 • Kopii doporučení školského poradenského zařízení pro poskytování podpůrných opatření (pro děti se speciálními vzdělávacími potřbebami)

 • Doložení řádného očkování viz. formulář vyjádření lékaře

  Všechny vyplněné formuláře  je nutné doručit do MŠ jedním z těchto způsobů:

   

   • do datové schránky MŠ

   • emailem - s elektonickým podpisem zákonného zástupce 

   • poštou

   • V krajním případě můžete využít možnost předání osobní formou. Osobní předání bude organizováno pomocí rezervačního systému (web MŠ,aktuality - elektronický zápis) nebo po telefonické domluvě. Vstup do školy bude umožněn pouze při dodržení všech platných hygienických opatření. 

    Zápis s předáním osobní formou se uskuteční ve dnech 3. 5. a 4. 5. 2021 od 8:00 hod do 12:00 hod a od 14:00 hod do 16:30 hod.

 • Podmínkou pro přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká pouze dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání a dosáhly do 31. 8. 2021 pěti let.

  Průběh přijímacího řízení:

  Průběh přijímacího řízení se řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů.

  Po ukončení přijetí žádostí tedy 17. května 2021 bude zahájeno správní řízení.

  S ohledem na tuto skutečnost budete mít možnost ve smyslu ust. § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění, jako zákonní zástupci zastupující účastníka řízení vedeného pod registračními čísly právo seznámit se s podklady, na jejichž základě bude rozhodnuto. O termínu Vás budeme informovat.

  Termín možnosti seznámení s podklady je uveden na žádosti. S ohledem na současnou situaci je nutné nejprve telefonické spojení s ředitelstvím školy. 

  Bez zbytečného odkladu bude zveřejněn výsledek přijímacího řízení (pod registračními čísly) na webových stránkách školy a na vstupních dveřích MŠ.

  Termín zveřejnění bude vypsán na webových stránkách školy v sekci Aktuality - Zápis do MŠ

  • Rozhodnutí o přijetí v listinné podobě bude založeno ve spisech účastníků řízení (neobdržíte poštou).

  • Rozhodnutí o nepřijetí v listinné podobě Vám bude zasláno poštou na doručenku. Před případným odvoláním o nepřijetí kontaktujte, prosím, ředitelství školy. 

  Pravidelně připravujeme v měsíci červnu první společnou schůzku, která vyžaduje Vaši účast. Dochází zde k předání potřebných dokumentů, bez níž není možné zahájit docházku do MŠ. O možném termínu, nebo jiném způsobu předání Vás budeme informovat.

  Jako malý dárek vám pro děti zasíláme obrázkové portfolio.

  Co by mělo vaše dítě umět, aby se ve školce cítilo dobře a dokázalo v ní samostatně fungovat?

  Obrázkové portfolio si stáhněte  zde . 

  Formuláře ke stažení 

 • Vyjádření lékaře

 • Žádost k předškolnímu vzdělávání

 • Přihláška ke stravování

   

Informace pro rodiče k testování v MŠ

Vážení rodiče,

zasíláme vám informace k testování.

 

 1. Testování probíhá na chodbách za asistence pověřených zaměstnanců školy.

 

 1. V případě pozitivního testu kontaktujte pověřenou osobu a postupujte podle jejích pokynů.

 

 1. Do šaten dětí vstupujte až s negativním testem.

 

 1. Negativní test dítěte předejte ve třídě pověřené osobě.

 

 1. Používejte respirátor

 

 1. Dodržujte všechna hygienická opatření

  

Podrobné informace zde: 

Informace pro rodiče k testování v MŠ

Instruktáž pro školy - testy LEPU

Třídní seznamy od 12. 4. 2021

Třída Maková panenka

Třída Rumcajs

Třída Víla Amálka

Třída Krtek

Třída Ferda Mravenec

Třída Rákosníček

 

 

 

 

 

Provoz MŠ od 12. 4. 2021

Vážení rodiče,

zasíláme vám aktuální informace k provozu MŠ Planá nad Lužnicí od 12. 4. 2021.

 

V návaznosti na jednání Vlády ČR dne 6. dubna 2021 bylo vydáno Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách.

Na základě tohoto opatření je upraveno předškolní vzdělávání následujícím způsobem:

 

Osobní přítomnost na vzdělávání od 12. 4. 2021 v mateřských školách je umožněna:

 1. dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání ve skupině maximální 15 dětí,

 2. dětem mateřské školy a třídy zřízené podle § 16 odst.9 školského zákona (děti se speciálními vzdělávacími potřebami)

 3. dětem, jejichž zákonní zástupci jsou:

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

 • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo

 • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,

 • příslušníci ozbrojených sil,

 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

 • zaměstnanci Finanční správy České republiky.

 

Na základě opatření MZČR je školám uložena povinnost testování dětí v mateřské škole.

Testování bude probíhat následovně:

 1. Na určeném místě budete 2x týdně provádět testování svého dítěte.

 2. Vyhodnocený negativní test předáte pověřenému pracovníkovi MŠ a teprve pak dítě předáte třídní učitelce.

 3. Pokud bude test pozitivní, své dítě si odvedete a neprodleně kontaktujte pediatra.

 

Z výše zmíněného tedy vyplývá:

 1. Děti budou ve skupině maximálně 15 dětí.

Z tohoto důvodu musí dojít k organizačním změnám. Seznamy dětí v 15 členných skupinách naleznete na webu MŠ nejpozději v neděli 11. dubna. Tyto skupiny budou neměnné.

Prosíme vás o předání informace třídní učitelce, kdy bude vaše dítě nejdříve přicházet do MŠ a kdy nejpozději bude odcházet.

 1. Děti budou testovány vždy 1. den po víkendu a pak s odstupem 2 a maximálně 3 dnů školního týdne. Testovací místa budou označena a podporu budou dávat zaměstnanci MŠ.

 2. Z důvodu přítomnosti rodiče při testování dítěte a potřebnou dobu na vyhodnocení testu je potřeba počítat s přibližně 20 minutovým zpožděním v MŠ.

 3. Pokud bude test pozitivní, od pověřené osoby si vyžádáte formulář, s kterým neprodleně navštívíte pediatra.

 4. Pokud dítě prodělalo onemocnění COVID-19 a neuplynulo více než 90 dnů od 1. RT-PCR testu s pozitivním výsledkem, pod prokazatelném doložení této skutečnosti nemusí být dítě testováno.

 5. Pokud chcete své dítě testovat pomocí RT-PCR testu, můžete tak udělat na vlastní náklady, a poté negativní výsledek testu v MŠ doložit prokazatelným způsobem (v tištěné podobě). Test je platný 1 týden od odběru.

 6. Z důvodu mimořádného opatření MZ, k ochraně dýchacích cest jsou všichni, kdo vstoupí do budovy MŠ, povinni nosit respirátor. Předškolní děti jsou z této povinnosti vyjmuty.

 

 

Dále platí, pokud vaše dítě bude doma vykazovat příznaky onemocnění, nemůže být do MŠ přijato.

Dle metodiky MZČR k příznakům patří:

 • Zvýšená tělesná teplota

 • Suchý kašel

 • Dušnost

 • Zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem)

 • Ztráta chuti a čichu

 • Bolest v krku

 • Bolest svalů a kloubů

 • Rýma / ucpaný nos

 • Bolest hlavy

 

Zápis do MŠ Planá nad Lužnicí 2021/2022

Vážení rodiče,

zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne i v letošním školním roce v souladu s platnými právními předpisy (zejména školský zákon, správní řád a vyhláška o předškolním vzdělávání), které se v otázkách zápisů k předškolnímu vzdělávání v uplynulém roce nijak nezměnily. V souvislosti s protiepidemickými opatřeními, která tento školní rok v mateřských školách provázejí je potřebné organizaci přizpůsobit tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých, respektovány individuální možnosti a omezení jednotlivých účastníků a zároveň splněny všechny zákonné povinnosti.

Vzhledem k mimořádnému vládnímu opatření kvůli koronaviru a doporučení MŠMT situace vyžaduje zápis organizovat bez přítomnosti dětí a jejich rodičů.

Komunikace s rodiči je pro nás však velmi důležitá! 

V případě nejasností nás neváhejte kontaktovat! 

Využijte k tomu následující možnosti:

email: msplananluz@seznam.cz

telefon:

Ředitelka MŠ: Mgr. Kateřina Burgstallerová tel. 731 677 214

Zástupkyně ředitelky: Bc. Jitka Čápová tel. 724 168 886

Pro usnadnění a urychlení zápisu vašeho dítěte do naší mateřské školy budete moci využít elektronického zápisu, který pro vás v současné době připravujeme. 

Na odkazu pro elektronický zápis bude stačit vyhledat si naši mateřskou školu a zapsat se do ní, nebo kliknutím na odkaz přejít přímo na informační stránku naší MŠ (odkaz bude vložen na webu MŠ v sekci Aktuality s názvem "elektronický zápis").

Dále vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout (tisk vyplněné žádosti, návštěva lékaře) a vše potřebné doručit do MŠ stanoveným způsobem.

Konkrétní odkaz k elektronickému zápisu naleznete na stránkách MŠ nejpozděni 12. 4. 2021. 

Elektronický zápis bude v MŠ Planá nad Lužnicí probíhat od 2. 5. do 16. 5. 2021.

V krajním případě můžete využít možnost předání osobní formou. Osobní předání bude organizováno pomocí rezervačního systému (web MŠ, sekce elektronický předzápis) nebo po telefonické domluvě. Vstup do školy bude umožněn pouze při dodržení všech platných hygienických opatření.

Zápis s předáním osobní formou se uskuteční ve dnech 3. 5. a 4. 5. 2021 od 8:00 hod do 12:00 hod a od 14:00 hod do 16:30 hod.

Informace o doručení žádosti a případně dalších dokumentů

Při zápisu prosíme upřednostněte možnost předání žádosti a potřebných dokumentů jedním z těchto způsobů:

 • do datové schránky MŠ

 • emailem - s elektonickým podpisem zákonného zástupce 

 • poštou

 • osobním podáním ve škole dne: 3. 5. – 4. 5. 2021 od 8:00 hod do 12:00 hod a od 14:00 hod do 16:30 hod.

Pokud si chcete vše připravit již teď, využijte našich formulářů ke stažení:

Zde:

žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání 2021/2022

vyjádření lékaře 

přihláška dítěte ke stravování

Další dokumenty, které budete potřebovat:

 • Prostá kopie rodného listu dítěte

 • Oprávnění dítě zastupovat (doloží pouze ten, kdo má dítě právo zastupovat a není jeho zákonným zástupcem, např. opatrovník)

 • Kopii doporučení školského poradenského zařízení pro poskytování podpůrných opatření (pro děti se speciálními vzdělávacími potřbebami)

 • Doložení řádného očkování viz. formulář vyjádření lékaře

Podmínkou pro přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká pouze dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání a dosáhly do 31. 8. 2021 pěti let.

Průběh přijímacího řízení:

Průběh přijímacího řízení se řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů.

Po ukončení přijetí žádostí tedy 17. května 2021 bude zahájeno správní řízení.

S ohledem na tuto skutečnost budete mít možnost ve smyslu ust. § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění, jako zákonní zástupci zastupující účastníka řízení vedeného pod registračními čísly právo seznámit se s podklady, na jejichž základě bude rozhodnuto. O termínu Vás budeme informovat.

Bez zbytečného odkladu bude zveřejněn výsledek přijímacího řízení (pod registračními čísly) na webových stránkách školy a na vstupních dveřích MŠ.

Termín zveřejnění bude uveřejněn na webových stránkách školy v sekci Aktuality - Zápis do MŠ

 • Rozhodnutí o přijetí v listinné podobě bude založeno ve spisech účastníků řízení (neobdržíte poštou).

 • Rozhodnutí o nepřijetí v listinné podobě Vám bude zasláno poštou na doručenku. Před případným odvoláním o nepřijetí kontaktujte, prosím, ředitelství školy. 

Pravidelně připravujeme v měsíci červnu první společnou schůzku, která vyžaduje Vaši účast. Dochází zde k předání potřebných dokumentů, bez níž není možné zahájit docházku do MŠ. O možném termínu, nebo jiném způsobu předání Vás budeme informovat.

Jako malý dárek vám pro děti zasíláme obrázkové portfolio.

Co by mělo vaše dítě umět, aby se ve školce cítilo dobře a dokázalo v ní samostatně fungovat?

Obrázkové portfolio si stáhněte  zde .

 

Těšíme se na vás v MŠ Planá nad Lužnicí

 

 

Upozorňujeme na povinnost předškolního vzdělávání

Pro děti, které do 31. srpna 2021 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2021 předškolní vzdělávání povinné.

Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit ve spádové nebo jím vybrané mateřské škole v termínu zápisu.

Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek.

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech:

 • v mateřské škole zapsané v rejstříku škol a školských zařízení,

 • po dobu 4 souvislých hodin denně,

 • začátek povinné doby ředitel školy stanoví mezi 7. a 9. hodinou a uvede ve školním řádu.

Zákonný zástupce dítěte je povinen omluvit nepřítomnost dítěte ve vzdělávání nejpozději první den jeho nepřítomnosti, písemně, telefonicky, nebo osobně. Po návratu dítěte do školy písemně s uvedením důvodů absence.

 Jiné možné způsoby plnění povinného předškolního vzdělávání dítěte:

 •  individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy,

 •  vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální,

 •  vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a školského zákona.

  Individuální vzdělávání dítěte:

  Dítě může být vzděláváno doma rodičem, jinou osobou, nebo může navštěvovat jiné zařízení než je mateřská škola. Tuto skutečnost oznámí zákonný zástupce písemně v době zápisu, nejpozději do konce května (pokud se bude individuálně vzdělávat po převážnou část, nebo celý školní rok), uskutečňuje se následně bez docházky dítěte do mateřské školy, informace poskytne ředitel konkrétní školy.

Kontakt:

adresa: ČSLA 515, 391 11 Planá nad Lužnicí

telefon: +420 731 677 214, +420 724 168 886

email: msplananluz@seznam.cz

datová schránka: 7w4kw2h

web: www.msplananl.cz

ředitelka MŠ Mgr. Kateřina Burgstallerová

tel. 731 677 214

Jarní výzva

Vážení rodiče, milé děti,

zveme Vás do JARNÍ VÝZVY v rámci ekoškolky. Týkat se bude především smyslového vnímání přírody. Pojďme se společně pustit do smyslového ekohraní. Více informací zde:jarní výzva  

Zápisy do základních škol pro rok 2021/2022

Vážení rodiče!

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci a uzavření Mateřské školy Planá nad Lužnicí, bychom Vás chtěli informovat o organizaci zápisů do základních škol touto formou.

Zápisy k povinné školní docházce se konají dle § 36 odst. 4 školského zákona v období od 1. dubna do 30. dubna 2021. Přesný datum naleznete vždy u konkrétní Vámi vybrané školy.

Zápisy k povinné školní docházce proběhnou i v letošním školním roce v souladu s platnými právními předpisy (školský zákon, vyhláška o základním vzdělávání a správní řád), které se v otázkách zápisů k povinné školní docházce v uplynulém roce nijak nezměnily. V souvislosti s protiepidemickými opatřeními, která tento školní rok provázejí, je však potřebné organizaci zápisů přizpůsobit tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých, respektovány individuální možnosti a omezení jednotlivých účastníků a zároveň splněny všechny zákonné povinnosti.

Podrobné informace k zápisům naleznete vždy na webových stránkách Vámi vybrané základní školy.

Povinná školní docházka se týká dětí narozených mezi 1. 9. 2014 – 31. 8. 2015 a dětí, kterým byl v roce 2020 povolen odklad povinné školní docházky.

Informace k odkladu povinné školní docházky:

Požádá-li písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu o odklad povinné školní docházky, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Děti, které jdou do školy po odkladu školní docházky, musí být znovu zapsány.

 

Aktuální informace k zápisu do 1. ročníku v ZŠ Planá nad Lužnicí naleznete zde.

Pokud budete potřebovat další informace, neváhejte nás kontaktovat.

Mgr. Kateřina Burgstallerová

ředitelka školy (tel. 731677214)

 

Uzavření MŠ - aktuální situace

INFORMACE K PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY PLANÁ NAD LUŽNICÍ, OKRES TÁBOR OD 22. BŘEZNA 2021

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR nerozhodla o otevření MŠ

Z tohoto důvodu bude MŠ do odvolání vlády ČR uzavřena. Předpokládané otevření dle vlády ČR očekáváme v polovině dubna. 

O dalších změnách Vás budeme aktuálně informovat. 

Mateřská škola bude nadále poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné (sledujte informace od třídních učitelek MŠ na Vaší emailové adrese a webu MŠ). Pro děti mladšího předškolního věku budeme nadále zasílat nabídku činností, kterou věříme rádi využijete. Za veškeré zpětní vazby Vám děkujeme.

Platba za měsíc březen bude přesunuta na měsíc duben.  Poplatek za březen bude 0 Kč,-. V měsíci dubnu Vám platba nebude účtována.  Dle délky uzavření Vás budeme o platbách informovat.

Informace pro rodiče k potvrzení  na ošetřovné o uzavření MŠ:

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení o uzavření MŠ.

Podrobné informace naleznete ZDE

Dětem ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou pracovníky vybraných profesí nezbytných pro chod státu, může být poskytována péče v určených školách a školských zařízeních, viz krizové opatření č. 212 ze dne 26. února 2021 (dostupné ZDE).

Dětem, kteří se povinně vzdělávájí distančním způsobem (pouze pro děti s povinnou  předškolní docházkou) bude  v rámci školního stravování umožněn  odběr obědů (za dotovanou cenu).

V případě zájmu kontaktujte vedoucí školní jídelny M. Holanovou na tel. čísle:  603 882 357.

 

Přejeme všem pevné zdraví.

 

Děkujeme za pochopení

 

V případě dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat

ředitelka MŠ

Mgr. Kateřina Burgstallerová

(msplananluz@seznam.cz, tel. 731 677 213)

Školní zralost - webinář pro rodiče

Vážení rodiče!

máme  pro Vás speciální nabídku. Možnost účasti na kvalitním webináři lektorky Jiřiny Bednářové. MŠ Planá nad Lužnicí s lektorkou spolupracuje mimo jiné v rámci projektu Klokanovy školky.

Lektorka je odborníkem  pro předškolní vzdělávání. Je autorkou metodických a didaktických materiálů pro práci s předškoláky, odborných textů ze speciální pedagogiky, též učebnicí a pracovních sešitů pro předškoláky  (materiál využíváme také v MŠ Planá nad Lužnicí). Jiřina Bednářová se zajímá hlavně o pomoc dětem v předškolním věku, pro které také vyvíjí a píše potřebnou literaturu. J. Bednářová tak pomáhá rodičům i dětem připravit se na jejich první školní zážitky pomocí nejen knih, ale také cvičebních sešitů, kde mohou děti poprvé trénovat získávání dovedností ze školních lavic. Učí se tak číst, porozumět textům, vnímat správně co je napsáno apod.

Webinář se koná dne 25. 3. od 17 hod. a je možné jej zakoupit na novém lužáneckém e-shopu.

odkaz: webinář pro rodiče - školní zralost (pozor, kombinovat produkty, ani zakoupit nic jiného, není možné. Je to pouze pro brněnské účastníky).

Téma je více než aktuální. Jedná se o Školní zralost a připravenost. Více k obsahu na webu. Je zde i možnost 60 minut na diskusi, kde můžete probrat, co bude potřeba. 

Počet míst je však omezený. 

Za MŠ vřele doporučujeme!

Mgr. Kateřina Burgstallerová

ředitelka školy

 

 

Stravování MŠ při současném Uzavření MŠ

Vážení rodiče!

OBĚDY mají všechny děti od pondělí 1.března do pátku 19.března (včetně)  automaticky odlášeny. 

Děti s povinnou distanční výukou mají nárok na dotované obědy ze školní jídelny, možnost výdeje je pouze do jídlonosičů přes výdejní okénko.

Pokud budete mít o oběd zájem, je třeba si oběd den předem přihlásit na telefonním čísle 603 882 357 ve školní jídelně u paní Marie Holanové.

         Děkujeme

Úplata za předškolní vzdělávání

Vážení rodiče!

Vzhledem k současné situaci-uzavření MŠ Vás chceme informovat o platbách za měsíc březen a následující období.

K 15. 3. 2021 Vám bude stržena platba za úplatu předškolního vzdělávání v plné výši. Poměrná část s ohledem na délku uzavření MŠ Vám bude v dubnu odečtena jako přeplatek.

V současné době nejsme schopni předvídat, jak dlouhé uzavření MŠ bude.

Tato informace se netýká dětí, které mají vzhledem k věku vzdělávání v MŠ bezúplatné (§ 123 odst. 1 školského zákona).

Děkujeme za pochopení.

                                                                                          Mgr. Kateřina Burgstallerová,  ředitelka MŠ 

Uzavření MŠ Planá nad Lužnicí, okres Tábor

INFORMACE K PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY PLANÁ NAD LUŽNICÍ, OKRES TÁBOR OD 27. ÚNORA 2021 DO 21. BŘEZNA 2021

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200 (dostupné ZDE) kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání v mateřské škole.

Z tohoto důvodu bude MŠ od 27. 2. 2021 do 21. 3. 2021 uzavřena.

Mateřská škola bude poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné (další informace Vám budou zaslány  od učitelek MŠ na Vaší emailovou adresu).

Na všech třídách pro Vás budeme také připravovat nabídky činností pro všechny třídy. Sledujte proto naše webové stránky – sekce třídy.

Informace pro rodiče k potvrzení  na ošetřovné o uzavření MŠ:

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení o uzavření MŠ.

Podrobné informace naleznete ZDE

Dětem ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou pracovníky vybraných profesí nezbytných pro chod státu, může být poskytována péče v určených školách a školských zařízeních, viz krizové opatření č. 212 ze dne 26. února 2021 (dostupné ZDE).

Dětem, kteří se povinně vzdělávájí distančním způsobem (pouze pro děti s povinnou  předškolní docházkou) bude  v rámci školního stravování umožněn  odběr obědů (za dotovanou cenu).

V případě zájmu kontaktujte vedoucí školní jídelny M. Holanovou na tel. čísle:  603 882 357.

 

Přejeme všem pevné zdraví.

 

Děkujeme za pochopení

 

V případě dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat

ředitelka MŠ

Mgr. Kateřina Burgstallerová

(msplananluz@seznam.cz, tel. 731 677 213)

Karanténa třídy Krtek

Vážení rodiče!                                                                                                                            

Na doporučení Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje a po dohodě se zřizovatelem Město Planá nad Lužnicí rozhodla ředitelka MŠ o uzavření třídy Krtek v Mateřské škole Planá nad Lužnicí od pátku 26. 2. 2021 do  neděle 7. 3. 2021. Důvodem je nařízená domácí karanténa jedné třídy (a dalším dětem kontaktovaným školou), potvrzení výskytu onemocnění covid -19.

Děkujeme za pochopení.  

 

Aktuální informace k ošetřovnému z důvodu uzavření třídy MŠ:

Díky novému formuláři nepotřebujete od školy potvrzení o uzavření. Na formuláři sami vyplníte prohlášení o uzavření třídy MŠ.

Podrobné informace naleznete na webu ČSSZ zde:

ČSSZ - informace k formuláři o ošetřovném

Dokument o důvodu uzavření třídy MŠ naleznete zde:

Oznámení o uzavření třídy MŠ

Dopis pro rodiče od Krajské hygienické stanice zde: 

Dopis pro rodiče od Krajské hygienické stanice

 

Od pátku  odpoledne máte vystaveny žádanky, které jsou již vloženy v elektronické podobě v registru. Dále postupujte podle pokynů Krajské hygienické stanice.

Objednejte se na odběrové místo (odběrové místo Nemocnice Tábor – 775863113, 602758690 nebo odběrové místo Klinické laboratoře Tábor u STOP SHOP – 704353549 nebo na webových stránkách laboratoře www.klt.cz), tam budou mít pro Vás žádanku připravenou v elektronické podobě v registru.

 

V případě dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat

Přejeme Vám všem pevné zdraví

 

                                                                                              ředitelka MŠ  

                                                                                           Mgr. Kateřina Burgstallerová (tel. 731 677 214)                                                                                                                                                        

 

 

 

Zápis dětí do mateřské školy

Vážení rodiče, 

zápisy dětí do naší mateřské školy budou probíhat v termínu 3. 5. a 4. 5. 2021. V dostatečném předstihu budete informováni o tom, co je k zápisu potřeba a v kolik hodin se můžete dostavit.

Zaměstnanci MŠ.

Potvrzení o výši školného k daňovému přiznání

Vážení rodiče!

Potvrzení o výši školného za rok 2020 k daňovému přiznání budeme vydávat v kanceláři účetní MŠ od 1.2. 2021. 

Kontaktujte prosím účetní M. Holanovou.

Děkujeme za pochopení

Než půjdu do školy...

Vážení rodiče předškoláků,

pomalu se blíží čas zápisů do ZŠ a rády bychom Vás informovaly o tom, jaké dovednosti a schopnosti by měl mít budoucí školák. V odkazu níže najdete informace o jednotlivých oblastech, které napoví, zda je předškolák opravdu připravený. Také na vebových stránkách naší MŠ v sekci dokumenty je umístěn odkaz na desatero školní zralosti a připravenosti. 

V měsíci lednu a únoru budou probíhat u předškolních dětí individuální konzultace. S Vaší pani učitelkou se domluvíte na termínu a čase. Podrobnosti o průběhu konzultace Vám sdělí Vaše třídní učitelky s ohledem na zajištění hygienických podmínek v souladu s vladním nařízením týkající se epidemiologické situace ve státě. Předem děkujeme za dodržení sjednaných termínů, dezinfekci rukou a nošení roušek v budově MŠ. 

Než půjdu do školy  (klikněte na odkaz pro stažení souboru)

Ukázkové hodiny v MŠ

Vážení rodiče, 

v měsíci únoru se budou konat ukázkové hodiny u předškolních dětí a to v termínu 23.2, 24.2,.25.2.2021. O průběhu (dle vládních rozhodnutí a podle epidemiologické situace) budete včas informováni na šatnách v předškolních třídách. 

 Z DŮVODU HORŠÍCÍ SE EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACE VE STÁTĚ SE UKÁZKOVÉ HODINY RUŠÍ. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ. 

Vyšetření zraku v MŠ

V úterý 12.1.2021 proběhne od 8.30 hodin v naší mateřské škole vyšetření zraku. V šatnách jednotlivých tříd je možnost své dítě zapsat do připraveného seznamu. Podrobnější informace získáte z letáčků na šatnách a od paní učitelek. 

Fotografování v MŠ

Vážení rodiče,

vzhledem k současné situaci je termín fotografování v MŠ dne 2. 11. 2020 ZRUŠEN!

Náhradní termín fotografování v MŠ je stanoven na 1. 12. 2020 od 7:30.

Děkujeme za pochopení

Karanténa třídy Rumcajs a Manka

Vážení rodiče,

třída Rumcajs a Manka bude od 20. 10. 2020 v domácí karanténě.

Vzhledem k tomu, že děti ze třídy Rumcajs a Manka (a další děti, kontakované školou) přišly do styku s pozitivně testovanou osobou na onemocnění COVID-19 je nutné, aby od 20. 10. 2020 zůstaly v domácí karanténě.

Podrobné informace z krajské hygienické stanice naleznete zde: Rady a doporučení Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje,  

karanténní opatření od 20. 10. 2020

Dopis pro zákonné zástupce z Krajské hygienické stanice pro rodiče dětí kontaktované dne 21. 10. 2020 

karanténní opatření od 21. 10. 2020.

Kontaktujte prosím telefonicky praktické lékaře Vašeho dítěte a informujte ho o nařízení karanténního opatření.

 

 

  Děkujeme za pochopení.                                                                                                                                                                                                                            

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ředitelka MŠ

Mgr. Kateřina Burgstallerová

Informace o třídních schůzkách na třídách u Rumcajse a Manky

Rády bychom Vás informovaly o konání třídních schůzek, které budou z důvodu zavedených hygienických opatření rozděleny na 4 skupiny po max. 8 osobách. Na dveřích v šatně budou vyvěseny rozpisy, do kterých zapište svou účast.

Děkujeme za pochopení, p. učitelky

TŘÍDNÍ SCHŮZKY SE Z DŮVODU ZHORŠUJÍCÍ SE EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACE RUŠÍ! 
Informace Vám budou co nejdříve předány jinou formou. S případnými dotazy se na nás obraťte.

Děkujeme, p. učitelky 

Doplňkové činnosti v MŠ

Vážení rodiče,

 

Z důvodu vyhlášeného nouzového stavu, není možné doplňkové činnosti zahájit.

O novém termínu vás budeme informovat.

 

Děkujeme za pochopení.

MŠ Pohádka

Pohádka O Sněhurce

Vážení rodiče!

Připravujeme pro Vás pohádku O Sněhurce

Divadlo Na cestě Liberec, Eva Kelemenová

Kdy?

Třídy Víla Amálka, Krtek, Ferda Mravenec, Rákosníček

21. 10. 2020 od 9:00 hod a 10:00 hod

Cena 50,-Kč

Třídy Maková panenka a Motýl Emanuel, Rumcajs a Manka, Včelí medvídci

22. 10. 2020 od 8:45 hod.

Cena 50,- Kč

Třídní schůzky

POZOR ZMĚNA!

Z důvodu epidemiologické situace v našem státě musíme přistoupit k opatření, že nelze konat třídní schůzky v plném počtu rodičů na třídách. Třídní schůzky budou probíhat alternativní formou. Bližší informace kdy a jak bude schůzka třídy probíhat se dozvíte na třídách svých dětí a u třídních učitelek. Děkujeme za pochopení a spolupráci. 

Vážení rodiče, 

zveme Vás na třídní schůzky, které proběhnou v měsíci září a to v čase od 16.00 na jednotlivých třídách:

Víla Amálka  -  9.9.2020

Rákosníček  - 10.9.2020

Krtek - 14.9.2020

Ferda mravenec 15.9.2020

Včelí medvídci - 21.9.2020

Maková panenka a Motýl Emanuel - 22.9.2020

Rumcajs a Manka - 24.9.2020

Pařezová chaloupka - 29.9.2020

 

Třídní seznamy dětí pro šk.rok 2020/2021

Vážení rodiče,

zveřejňujeme rozdělení dětí do tříd pro školní rok 2020/2021:

Pařezová chaloupka: http://www.msplananl.cz/uploads/documents/39c50673cd67f2737649f91db36dba71.pdf 

Motýl Emanuel: http://www.msplananl.cz/uploads/documents/2b98e7233abde28d70b242d9b6c7ed7d.pdf 

Maková panenka: http://www.msplananl.cz/uploads/documents/ae8a918a5202f0ad634350513603eeab.pdf 

Manka: http://www.msplananl.cz/uploads/documents/44b6a5857bbd8047bac2208bede32900.pdf   

Rumcajs: http://www.msplananl.cz/uploads/documents/01bc1e37ab805fc596efa9a4883408dd.pdf 

Včelí medvídci: http://www.msplananl.cz/uploads/documents/92bca2db5fe97a4d82f024ce244b9e1c.pdf 

Víla Amálka: http://www.msplananl.cz/uploads/documents/6626f8752fb09163e99744665e59afb6.pdf 

Krtek: http://www.msplananl.cz/uploads/documents/d4353cf8a241414c1ada3f1b016ee70b.pdf 

Ferda mravenec: http://www.msplananl.cz/uploads/documents/4254475f594e7cca2f36989994b0f1a2.pdf 

Rákosníček: http://www.msplananl.cz/uploads/documents/129701723ff5c15fac5d8c62e09e53ca.pdf 

 

Hezký den přeje 

MŠ Pohádka

Školní program a on-line pokladna

Vážení rodiče, níže naleznete odkazy s informacemi, návodem na registraci a užíváním ŠKOLNÍHO PROGRAMU:

REGISTRACE:

http://msplananl.cz/uploads/documents/194511bab1aa5b15cdf89d588b9ab52d.pdf

INFORMACE:

https://www.msplananl.cz/uploads/documents/56f18d91707f17c198adc85ba172b2da.pdf

https://www.msplananl.cz/uploads/documents/0a55a6497bb008215dba73a4e4cab63f.pdf

Informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí pro školní rok 2020/2021

Vážení rodiče!

Srdečně vás zveme na informační schůzku pro zákonné zástupce nově přijatých dětí.

V úterý 25. 8. od 16.00 hod.

Schůzka bude probíhat v  1. patře budovy MŠ - Třídě Krtek.

Na informační schůzce budete seznámeni s organizací Mateřské školy Planá nad Lužnicí. Nutné bude vyplnit potřebné dokumenty - evidenční list dítěte, bez něhož není možné předání dítěte učitelkám na třídách.

Nové seznamy dětí pro školní rok 2020/2021 naleznete na webu MŠ v sekci "aktuality" dne 26. 8. 2020.

Těšíme se na setkání.

 

 

 

EKOŠKOLA - pozorování ptáků

Jak se stát dobrým pozorovatelem ptáků?

 

 

Klikněte na odkazy a pojďte se na chvíli toulat ptačí říší.

 

https://drive.google.com/open?id=12Jk3zK_i5b7_s8W_XX8HtPlNP6aK8VYs

https://drive.google.com/open?id=160rwGuZ6lj93t3g3fZFGvJn-rznRoNJa

 

 

Pokud se vám podaří pozorovat nějakého zástupce ptačí říše, třeba čápa, klikněte na tento odkaz a podělte se o své zážitky.

 

http://www.springalive.net/cs-cz

 

 

 

Omlouvání předškolních dětí - povinné předškolní vzdělávání

Oznámení nepřítomnosti je možné provést písemně třídnímu učiteli nebo na emailovou adresu školy msplanaomluvenky@seznam.cz

Změna čísla účtu pro úhradu stravného u České spořitelny

Vážení rodiče, strávníci,

vzhledem k rušení sběrných účtů České spořitelny jsme nuceni od 1.10.2018 změnit číslo účtu pro úhradu stravného. Tato změna se týká všech strávníků, kteří mají pro platbu stravného zřízen souhlas k inkasu u České spořitelny. Kdo souhlas k inkasu pro stravné nemá, můžete si jej zřídit.

Co je potřeba udělat?

1.) Navštívit Vaši banku a nebo přes internetové bankovnictví zrušit stávající souhlas k inkasu a založit nový souhlas ve prospěch účtu: MŠ 0704467389/0800

-při zřizování souhlasu neuvádíte žádný variabilní a jiný symbol.

-v případě, že na škole máte více dětí, stačí zřídit 1 souhlas k inkasu, ale s dostatečným limitem pro strhávání peněz.

2.) Do papíru "Potvrzení o zřízení souhlasu k inkasu, vyplnit potřebné údaje, podepsat a vrátit zpět do kanceláře vedoucí ŠJ nebo třídnímu učiteli nejpozději do 25.9.2018. Potvrzení o zřízení souhlasu k inkasu vyplníte pro každého strávníka zvlášť.

Desatero pro rodiče

Desatero pro rodiče před nástupem dítěte do školky

10 dobrých rad, které usnadní vám i vašemu dítěti nástup do školky

 

 1. Mluvte s dítětem o tom, co se ve školce dělá a jaké to tam je. Můžete si k tomu vzít obrázkovou knížku nebo si popovídejte s dítětem, které do školky už chodí (mělo by tam ale chodit rádo, aby se vaše dítě nevystrašilo barvitým líčením zlých zážitků). Vyhněte se negativním popisům, jako „tam tě naučí poslouchat“, „tam se s tebou nikdo dohadovat nebude“ apod.
 2. Zvykejte dítě na odloučení. Při odchodu např. do kina láskyplně a s jistotou řekněte, že odcházíte, ale ujistěte dítě, že se vrátíte. Dítě potřebuje pocit, že se na vás může spolehnout. Chybou je, vyplížit se tajně z domu. Dítě se cítí zrazené a strach z odloučení se jen prohlubuje.
 3. Veďte dítě k samostatnosti zvláště v hygieně, oblékání a jídle. Nebude zažívat špatné pocity spojené s tím, že bude jediné, které si neumí obléknout kalhoty nebo dojít na záchod. 
 4. Dejte dítěti najevo, že rozumíte jeho případným obavám z nástupu do školky, ale ujistěte ho, že mu věříte a že to určitě zvládne. Zvýšíte tak sebedůvěru dítěte. Pokud má dítě chodit do školky rádo, musí k ní mít kladný vztah. Z toho důvodu nikdy školkou dítěti nevyhrožujte (dítě nemůže mít rádo něco, co mu předkládáte jako trest) – vyhněte se výhrůžkám typu „když budeš zlobit, nechám tě ve školce i odpoledne“.
 5. Pokud bude dítě plakat, buďte přívětiví, ale rozhodní. Rozloučení by se nemělo příliš protahovat. Ovšem neodcházejte ani narychlo nebo tajně, ani ve vzteku po hádce s dítětem.
 6. Dejte dítěti s sebou něco důvěrného (plyšáka, hračku, šátek).
 7. Plňte své sliby – když řeknete, že přijdete po obědě, měli byste po obědě přijít.
 8. Udělejte si jasno v tom, jak prožíváte nastávající situaci vy. Děti dokážou velmi citlivě poznat projevy strachu u rodičů. Platí tu, že zbavit se své úzkosti znamená zbavit dítě jeho úzkosti. Pokud máte strach z odloučení od dítěte a nejste skutečně přesvědčení o tom, že dítě do školky dát chcete, pak byste měli přehodnotit nástup dítěte do školky. Případně se dohodněte, že dítě do školky bude vodit ten, který s tím má menší problém.
 9. Za pobyt ve školce neslibujte dítěti odměny předem. Dítě prožívá stres nejen z toho, že je ve školce bez rodičů a zvyká si na nové prostředí. Přidá se strach z toho, že selže a odměnu pak nedostane.  Samozřejmě – pokud den ve školce proběhne v pohodě – chvalte dítě a jděte to oslavit třeba do cukrárny nebo kupte nějakou drobnost. Materiální odměny by se ale neměly stát pravidlem, dítě by pak hračku vyžadovalo každý den.
 10. Promluvte si s učitelkou o možnostech postupné adaptace dítěte – s dítětem ze začátku můžete jít do třídy, dítě může jít jen na dvě hodiny apod. 

 Autor: PhDr. Simona Hoskovcová