2. a 3. třída

U MAKOVÉ PANENKY A MOTÝLA EMANUELA

CHARAKTERISTIKA PROSTŘEDÍ A PODMÍNEK TŘÍDY

Třída U Makové panenky a Motýla Emanuela se nachází v přízemí MŠ. Jedná se o třídu studiového typu, věkové složení této třídy je  3-4 roky. Pracují zde soustavně dvě paní učitelky. Vzhledem k tomu, že se jedná o třídu studiovou, využívají pedagogové při řízených činnostech zatahovací dveře, aby mohli nerušeně a samostatně pracovat se svojí skupinou dětí. Na každém konci třídy je herna, která slouží jak při volných hrách, tak při řízených činnostech. Uprostřed třídy jsou stolečky se židličkami, kde má každé dítě své místo. Tato třída je uzpůsobena tak, aby děti měly více prostoru pro volný pohyb a hru.
V průběhu loňského roku zde byl zakoupen nový funkční nábytek , který respektuje specifika potřeb dítěte a umožňuje dětem samostatnou volbu hračky a její následný úklid. Hračky jsou uspořádány tak, aby na ně děti samy dosáhly a zároven si neublížily. Dominantou třídy je dřevěný domeček s patrem, který nabízí prostor nejen k různým hrám, ale i k relaxaci a odpočinku. Třída je dále rozčleněna na další hrací koutky, jako je například kuchyňský koutek, čtenářský koutek nebo také koutek přírodovědný. Nechybí zde ani výtvarný koutek, kde mají děti volně k dispozici různý výtvarný materiál a náčiní. Třída disponuje klavírem, který využíváme nejen při hudebních činnostech, ale také během pohybových chvilek. Do třídy děti vstupují přes prostornou šatnu, kde má každé dítě své místo na oblečení označené značkou. Nachází se zde i nástěnka, která slouží jako informační zdroj pro rodiče. Ze šatny se také prochází do umývárny, která je propojena s toaletami pro děti. Zde má každé dítě svoji značku a svůj ručník. Třídu si budeme pravidelně dotvářet vzhledem k probíhajícímu ročnímu období a tematickým celkům.
 

BIOLOGICKÉ PODMÍNKY

Dbáme na dodržování pitného režimu, snažíme se být dětem příkladem a vzhledem k jejich věku jim pití během dne často nabízet. Každé dítě má svůj vlastní hrneček z domova, do něho si buď samo, nebo s naší dopomocí  nalévá pití. Při stolování a hygieně vedeme děti k samostatnosti. Paní kuchařky připravují dětem pestrou a vyváženou stravu. Vhodnou motivací a vlastním příkladem se snažíme, aby každé jídlo děti ochutnaly. Vytváříme dětem klidné prostředí při stravování a dbáme na zásady správného stolování. Na odpolední odpočinek využíváme dětské postýlky, které jsou součástí třídy a každé dítě má své ložní prádlo. Vedeme děti ke zdravému životnímu stylu, důležitý je pro nás také pohyb. Nabízíme dětem dostatek prostoru a možností k pohybovým činnostem jak spontánním, tak řízeným, a to ve třídě i venku.

 

ORGANIZAČNÍ PODMÍNKY

  • děti se od šesté hodiny ráno scházejí ve třídě U Makové panenky a Motýla Emanuela, odtud se také rozcházejí domů
  • provoz v mateřské škole končí v 16:30 hod.
  • každý den se s dětmi setkáváme u opakovaných rituálů, které jsou nezbytné pro naplnění potřeby bezpečí a jistoty dítěte, nabízejí společné chvilky a sdílení
  • při výchovně-vzdělávacích činnostech dbáme na střídání rušných a klidových aktivit
 
Třídní pedagog pro školní rok 2023/2024: MgA  Daniela Šůnová  (2.třída - Maková panenka) 
Třídní pedagog pro školní rok 2023/2024: Bc. Jana Skaláková (3.třída - Motýl Emanuel) 

  

 

RITUÁLY PRO TENTO ROK:

 

UVÍTACÍ RITUÁL

Hola hej, hola hej,

dej mi ruku, dej!

Do kola se postavíme,

za ruce se podržíme.

Do očí se koukneme,

HEZKÝ DEN si přejeme.

 

 

SVOLÁVACÍ RITUÁL

Chytneme se za ruce,

uděláme kruh.

Je to přece fajn,

že tu nejsem sám.

 

ÚKLID HRAČEK

Všechny hračky za chviličku,

uklidíme na poličku.

Auta, kostky, dáme spát,

zítra si zas budem hrát. 

 

RITUÁL PŘI STRAVOVÁNÍ

Ten, kdo v koupelně už byl

a ruce si namydlil,

ke stolu se usadí

a lžíci si připraví.

Sedí rovně a je tiše,

brzy bude jídlo v břiše.

 

RITUÁL PŘI ODCHODU DO UMÝVÁRNY

To jsou prsty,

to jsou dlaně, 

mýdlo s vodou,

patří na ně. 

 

ŘÍKANKY - ZKLIDNĚNÍ DĚTÍ

Vyklepeme povídání,

zamotáme klubíčko,

a už a ani slovíčko.

 

 

RITUÁL PŘI ODCHODU VEN

Myšky chodí tuze tiše,

mají tlapky jako z plyše.

Tiše myši ši ši ši,

ať nás kočka neslyší.