Identifikační údaje

Název školy:                      Mateřská škola Planá nad Lužnicí

Neoficiální název:               Mateřská škola Pohádka, Planá nad Lužnicí

Adresa:                              ČSLA 515, Planá nad Lužnicí 391 11

Právní forma:                     samostatný právní subjekt - příspěvková organizace

 

Úřední hodiny MŠ:

středa 9.00 - 11.00 hod.

středa 15.00 - 16.00 hod. (jiný termín lze řešit individuálně po telefonické domluvě s vedením školy)

 

Kontakt:                             

                                       604 534 178  tel.číslo pro třídy v přízemí

                                       604 172 717  tel.číslo pro třídy v 1. patře

                                       705 765 990 Pařezová chaloupka

                                       705 765 991 Maková panenka a Motýl Emanuel

                                       705 765 992 Rumcajs a Manka

                                       705 765 993 Včelí medvídci

                                       705 765 994 Víla Amálka

                                       705 765 995 Bob a Bobek

                                       705 765 996 Krtek

                                       705 765 997 Ferda

                                       705 765 998 Rákosníček

                                       731 677 214 (ředitelka MŠ),

                                       604 906 222 (zástupkyně ředitelky)

                                       732 113 640 (administrativní pracovnice, účetní MŠ)

                                       603 882 357 (ŠJ)                         

email:                               msplananluz@seznam.cz

internetové stránky:           www.msplananl.cz

omlouvání dětí s povinným předškolním vzděláváním: msplanaomluvenky@seznam.cz

 

IČO:                                  70 98 27 75

ID datové                          ou9b8u

 

Ředitelka školy:                   Mgr. Kateřina Burgstallerová – statutární orgán

Zřizovatel školy:                  Město Planá nad Lužnicí

Úřední hodiny: 

  Mateřská škola je zapsána do sítě škol a funguje dle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) jako škola  a dle §7 je součástí vzdělávací soustavy.

 Školní vzdělávací program mateřské školy je zpracován v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání (č.j.32 405/2004-22 ze dne 3.1.2005), který je součástí  vzdělávacích dokumentů České republiky.