Angličtina

Seznamování s angličtinou je určené pro děti v předškolním věku, probíhá jednou týdně a to po dobu 25 minut.

Co se děti učí? Pozdravy, čísla, barvy, zvířátka, oblečení, části těla, jídlo, počasí a jiné.

Naše učebnice? Děti pracují s učebnicí, sada obsahuje pracovní sešit, DVD a CD s písničkami.

Děti se za jednu lekci naučí 3 slova z dané oblasti. Protože jde o předškoláky, pracuje se hodně s učebnicí, kde si naučená slova spojují s obrázky pro lepší zapamatování a pochopení. Děti nejen hodně mluví, ale také malují, spojují, dokončují logické řady a přitom stále opakují probraná anglická slova.

pani učitelky: Bc. Karolína Vodáková, Mgr. Veronika Poulová, Bc. Petra Petrová