4. a 5. třída

 

U RUMCAJSE A MANKY 

 

 

                                                    Motto: Velké změny začínají od nejmenších

 

 

Charakteristika třídy

Třída se nachází v přízemí budovy mateřské školy.  Jedná se o třídu studiového typu, kterou navštěvuje celkem 30 dětí ve věku 3 až 5 let. Pracují zde soustavně dvě učitelky. Třída je vybavena a uzpůsobena věkové skupině dětí. Je rozčleněna na několik zákoutí, v nichž se děti mohou věnovat určitým aktivitám. Protože se jedná o třídu studiovou, využívají pedagogové zatahovací dveře při řízených činnostech tak, aby mohly pracovat samostatně se svojí skupinou dětí. Třída je bohatě vybavena stavebnicemi, skládačkami, společenskými hrami a také výtvarné vybavení je velice bohaté a volně přístupné dětem. K námětovým hrám dětí slouží také kuchyňský a kadeřnický koutek. Součástí třídy je i relaxační kout, kde děti mohou odpočívat nebo si prohlížet knihy a časopisy. Na třídu navazuje umývárna s WC a šatna. 

Provoz třídy "U Rumcajse a Manky" je od 6.45 hod do 15.30 hod. Do 6:45 hod se děti scházejí ve třídě "Maková panenka a motýl Emanuel" a od 15.30 hod se odtud také rozcházejí domů.

 

Organizace vzdělávání

6:45 - 8:15 spontánní činnosti

8:15- 8:30 ranní cvičení

8:30 - 8:45  hygiena, svačina

8:45 - 9:30 řízená činnost

9:30- 11:30 hygiena, pobyt venku

11:30 - 12:00 hygiena, oběd

12:00 - 14:00 odpolední odpočinek

14:00 - 14:30 hygiena, odpolední svačina

14:30 - 15:30 spontánní činnosti, odchod dětí domů

 

Charakteristika vzdělávání

Třídní vzdělávací program naší třídy vychází ze ŠVP a RVP PV. Je vytvořený tak, aby rozvíjel děti ve všech pěti oblastech dle RVP PV a plně přitom respektoval jejich věk a individuální zvláštnosti. Způsob plánování výchovně - vzdělávacího procesu nabízí všem dětem činnosti jim blízké, ve kterých se mohou realizovat. Rodiče jsou o konkrétním tématickém celku podrobně informováni na nástěnce, která je umístěna v šatně dětí.

 

Třídní pedagogové pro školní rok 2022/2023

Bc. Vendula Moravová, Bc. Světlana Kostrounová, Zuzana Kočvarová

 

 

Rituální básničky

Svolávací 

Chytneme se za ruce,

uděláme kruh,

je to přece fajn,

že tu nejsi sám.   

Před jídlem 

Byla jedna sestřička 

a ta měla bratříčka.

u jednoho stolu, sedávali spolu.

Za ruce se chytili, 

dobrou chuť si popřáli.  Dobrou chuť.   

Na ztišení     

Tiše, tiše, ježek spí,

ať ho nikdo nevzbudí,

ani holka, ani kluk 

a ve školce ani muk.

Uklízecí 

Všechny hračky za chviličku,

uklidíme na poličku.

Kam co patří dobře víme,

hračky rychle uklidíme.   

Na mytí 

To jsou prsty, to jsou dlaně,

mýdlo s vodou patří na ně.